Llygaid Deithryn

Cyfarfu â Simon Chandler oedd un o fy uchafbwyntiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, ac mae hynny’n dweud rhywbeth, o ystyried bod yr Ŵyl yn gymaint o fuddugoliaeth. Prynais gopi o’i nofel, ‘Llygaid Deithryn’ i’w ddarllen yn y nos yn fy mhabell ‘pop-ip’ a mi glwywais Simon yn trafod y nofel gyda’i olygydd. Ond …

Llygaid Deithryn Read More »