Ysgrifennu yn y Gymraeg: Sgwennu

Myfanwy Alexander, Bethan Gwanas a Sioned Wiliam

Sgwennu, a sgwennu mwy…

Torri tir newydd, neu ail-aredig cae ffrwythlon?

Ar ôl dathlu llwyddiant dy nofel, be’ nesaf?  Gwrando ar eich darllenwyr sy’n methu aros i glywed mwy am y cymeriadau maen nhw’n eu hoffi, neu ddatblygu syniadau hollol newydd?  Bethan Gwanas a Sioned Wiliam yn trafod dilyniannau, dargyfeiriadau a disgwyliadau efo Myfanwy Alexander.

Ers 2015, mae Myfanwy Alexander wedi cyhoeddi pedair nofel sy’n dilyn anturiaethau’r Arolygydd Daf Dafis, Heddlu Dyfed Powys. Yn Awst 2020, darlledwyd addasiad radio o’r nofel gyntaf ar Radio 4, Radio Cymru a Radio Wales. Creodd Myfanwy ei chyfres radio boblogaidd ‘The Ll Files’. Darlledwyd y sioe am 13 gyfres gan ennill i Myfanwy wobr Sony am gomedi. Mae hi wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio ar BBC Radio Cymru, Radio Wales a Radio 4, yn cynnwys Call of Fame, Postmortem, Tea Junction, Broadcasting House, Pick of the Week, Round Britain Quiz a Bwletin. Myfanwy oedd yn gyfrifol am ysgrifennu ‘Teach Yourself to be Welsh,’ ac ‘I Know Cardiff like the Back of My Cab’ (BBC WalesTV) a hi greodd y gyfres gomedi sgetshis teledu ‘Large.’ Cyfrannodd sawl sgets i ‘Planet Max.’ Datblygodd a chyd-sgwennodd ffilm fer ‘Tân a Thân’ ar gyfer S4C.

Bethan Gwanas yw awdur dros 40 o lyfrau poblogaidd i blant ac oedolion. Bu’n athrawes Saesneg yn Nigeria, athrawes Ffrangeg yng Nghymru, cynhyrchydd radio a dirprwy reolwr Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn cyn dechrau ysgrifennu’n broffesiynol. Cafodd ei nofel gyntaf Amdani! ei haddasu yn gyfres deledu a sioe lwyfan; enillodd wobr Tir na n-Og yn 2001 (Llinyn Trôns) a 2003 (Sgôr), a Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant 10-12 oed gyda Gwylliaid. Cyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005 gyda Hi yw Fy Ffrind. Mae’n byw ger Dolgellau ac yn mwynhau beicio a chwmni c?n.

Daw Sioned Wiliam o’r Barri. Hi yw awdur Dal i Fynd, Chwynnu a Cicio’r Bar ac fe gyhoeddir ei phedwaredd nofel, Y Gwyliau yn y Hydref  gan Y Lolfa. Dechreuodd ei gyrfa ym myd radio a theledu yn y BBC cyn troi’n gynhyrchydd annibynnol. Ymhlith y rhaglenni gynhyrchwyd ganddi y mae Tonight with Jonathan Ross, Game On, Big Train a Yonderland. Fe gynhyrchodd iDot i Boom/S4C a gweithiodd fel uwch gynhyrchydd ar Rhestr Nadolig Wil. Fe’i henwebwyd am wobr BAFTA dair gwaith ac fe enillodd Wobr Comedi Prydain a Rhosyn Efydd ym Montreux fel cynhyrchydd Big Train. Bu’i Gomisynydd Comedi dros ITV a BBC Radio 4.

%d bloggers like this: